Θέλει διατάξει τους αγγέλους Αυτού περί σου.

2015-11-17 22:07