Τα έργα της σαρκός

2016-03-16 18:42

                             

 
 

"Η καρδιά του ανθρώπου σχεδιάζει τον δρόμο

του, όμως ο Κύριος κατευθύνει τα βηματά του."

(Παροιμίες.16:9)

 

                Πόσες φορές κάναμε σχέδια και μετά προσευχόμασταν για να

πετύχουν;

Ο Θεός θέλει όμως πρώτα να προσευχόμαστε και να ζητήσουμε

Εκείνον για το δικό Του σχέδιο που θέλει για μας.

Αφού γνωρίσουμε τα δικά Του σχέδια, τότε θέλει να Τον

εμπιστευτούμε ότι Εκείνος θα τα φέρει σε πέρας.

Μένοντας σε στάση δοξολογίας και ευχαριστίας γνωρίζοντας

ότι τα σχέδια του Θεού πάντα πετυχαίνουν!

 

Δραστηριότητες που έχουν γεννηθή από την σάρκα, την δική

μας δύναμη, την δική μας προσπάθεια, την δική μας σοφία,

στην ουσία εμποδίζουν τον Θεό να φανερώσει τον Εαυτό Του

δυνατό μέσα στης ζωές μας.

Η Γραφή περιγράφει τέτοιου είδος δραστηριότητες ως...

"έργα της σαρκός."

Έχω καταλάβει ότι τα έργα της σαρκός είναι, "έργα που δεν

ευδοκιμούν."

Αυτός δεν είναι τρόπος για να ζήσουμε την υψηλότερη ζωή

που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας.

Προσευχήσου πρώτα, ζήτησε ο Θεός να σου φανερώσει το

σχέδιο Του για την ζωή σου, την εργασία σου, την οικογένεια

σου, τα οικονομικά σου, την διακονία σου, το έργο Του και

εμπιστέυσου Τον να φέρει Εκείνος το δικό Του έργο εις πέρας

στην ζωή σου.