ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;

2017-09-26 22:50

 

Αισθάνθηκες ποτέ ότι θέλεις να τα παρατήσεις;

Ο Ηλίας έτσι ένοιωσε, αφού τον είχε χρησιμοποιήσει

ο Θεός για να δείξει στον Ισραήλ ότι ο Κύριος είναι

ο Θεός. (Α’Βασ. 18Κεφ)

Κι’ όμως οι απειλές της Ιεζάβελ τον τάραξαν τόσο

που έτρεξε ως την Βηρ-Σαβεέ 160 χιλιόμετρα και

από εκεί περπάτησε άλλα 241 χιλιόμετρα στο

Χωρήβ, το βουνό του Θεού.

 

Δυο φορές ρώτησε ο Θεός τον Ηλία, τι κάνει εκεί

(εδ.10, 14) και της δυο φορές απάντησε το ίδιο...

εναπελείφθην εγώ μόνος και ζητούσι

την ζωή μου.” (Α’ Βασ.19:10)

 

Είχε απορροφηθεί τόσο από τους φόβους του που

είχε ξεχάσει τι ο Θεός είχε κάνει μέσω αυτού, στο όρος

Κάρμηλο και παρ’ όλη την νίκη, ο Ηλίας βούτηξε μέσα

στα βάθη της αποθάρρυνσης.

Ο Ηλίας έκανε λάθος λέγοντας ότι έμεινε μόνος αυτός

πιστός, ο Θεός είχε άλλους επτά χιλιάδες που δεν έκλιναν

στον βαάλ.

Πόσο εύκολο είναι να κάνουμε κι εμείς το ίδιο.

Ο Θεός δεν δέχτηκε την παραίτηση του Ηλία.

Αντιθέτως, ανέθεσε στον κουρασμένο και αποθαρρυμένο

Του δούλου να χειριστεί τρεις βασικές δουλειές.

 

Ίσως κι εσύ σαν τον Ηλία είσαι σε απόγνωση λόγω των

διαφόρων καταστάσεων μέσα στην ζωή σου.

Άφησε τον Θεό να σου μιλήσει (εδ.12)

δεν θα αφήσει ούτε εσένα να παραιτηθείς αλλά Εκείνος

θα σου δείξει τι μπορεί να κάνεις δια της δυνάμεως Του.

 

Η δύναμη και η ελπίδα μας είναι στον Κύριο.

Αναπαυόμαστε ασφαλής μέσα στον Λόγο Του και ενώ

πολλές φορές πειραζόμαστε και θέλουμε να τα παρατήσουμε, γνωρίζουμε

ότι είμαστε κάτω από την φροντίδα Του.

Όταν ζεις για τον Ιησού, πάντα θα είναι πολύ νωρίς για

να παραιτηθείς.