ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ.

2016-02-03 15:37

"Προσέχετε μη αποδίδη τις εις τινά κακόν αντί κακού,

αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και

εις πάντας." (Α'.θεσσ.5:15)


 

Το να ευχόμαστε για κάτι, δεν αποδίδει το ποθούμενο

αποτέλεσμα. Εαν εμείς δεν ενεργήσουμε και δεν

κηνηγήσουμε ότι είναι να γίνει, για να επιτύχουμε

το ποθούμενο αποτέλεσμα.

Μια ιστορία μας διδάσκει:

Υπήρχαν τέσσερεις ανθρώποι, ο Καθένας, ο Κάποιος,

ο Οποιοσδήποτε και ο Κανένας. Υπήρχε μια σημαντική

εργασία που έπρεπε να γίνει, και ο Καθένας ήταν σίγουρος

οτι ο Κάποιος θα έκανε την δουλειά αυτή. Ο Οποιοσδήποτε

μπορούσε να την κάνει μα δεν την έκανε ούτε ο Κανένας.

Ο Κάποιος θύμωσε γι' αυτό, γιατί ήταν δουλειά του Καθένα.

Ο Καθένας νόμιζε οτι ο Οποιοσδήποτε θα την έκανε, αλλά

ο Κανένας κατάλαβε οτι ο Καθένας δεν θα το έκανε.

Στο τέλος ο Καθένας κατηγόρησε τον Κάποιον όταν ο

Κανένας έκανε ότι θα επρεπε να κάνει ο Οποιοσδήποτε.


 

Το δίδαγμα της ιστορίας είναι απλό: Εαν βλέπεις ότι

κάτι πρέπει να γίνει, έχεις την ικανότητα να το κάνεις,

και να είσαι ευγνώμων που ο Θεός σου έδωσε την

ευκαιρία να κάνεις την διαφορά που όλοι οι άλλοι

περιμένουν.