Όλα όσα χρειάζεσαι.

2016-01-28 01:36

ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ.

                                 Επειδή, Εσύ, Κύριε, θα ευλογήσεις τον δίκαιο,

                                 θα τον περισκεπάσεις με ευμένεια, σαν με ασπίδα.

                                                                                    (Ψαλμοί5:12)

 

Είναι εύκολο να εστιάσουμε σ'αυτό που δεν έχουμε - το ταλέντο, την μόρφωση,

ή την προσωπικότητα. Αλλά όσο θεωρείς τον εαυτό σου ότι υστερείς, αυτό θα

σε εμποδίσει από του Θεού τα καλύτερα. Είναι σημαντικό να έχεις πίστη στόν

Θεό, αλλά πρέπει όμως να έχεις πίστη γι'αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει!

Είσαι εξοπλισμένος και ενδυναμωμένος και έχεις το ταλέντο, τους πόρους,

την προσωπικότητα, όλα όσα χρειάζεσαι για να εκπληρώσεις τον προόρισμό

σου.

 

Το κλειδί είναιΈχεις ακριβώς ότι χρειάζεσαι. Εαν χρησιμοποιήσεις αυτά που ο

Θεός σου έχει δώσει, Εκείνος θα φροντίσει να φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις.

Δεν είναι απαραίτητο η ποσότητα του ταλέντου, της μόρφωσης ή των χρημάτων.

                      Αυτό που κάνει την διαφορά είναι το χρίσμα του Θεού στήν ζωή σου.

                      Μπορείς να έχεις μέτριο ταλέντο αλλά όταν ο Θεός πνέει πρός το μέρος σου,

θα πας πιο πέρα από κάποιον που έχει εξαιρετικό ταλέντο.