Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ.

2016-02-05 13:56

"Ναὶ, σὲ ἠγάπησα ἀγάπησιν αἰώνιον·

διὰ τοῦτο σὲ εἵλκυσα μὲ ἔλεος."

(Ιερεμίας.313)


 

Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως ο Θεός

σκέφτεται.

Να μάθουμε να ταυτιζόμαστε με τον Χριστό και

με τον 'νεο κτίσμα' που γινόμαστε.

Στην Γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί λέξεις όπως,

"ωραιότητα, τιμή, αξία και πολυτιμότητα,"

όταν αναφέρεται στα παιδιά Του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι είμαστε κατά πολύ

λιγότερη από τέλειοι, οτι έχουμε λάθη, ελλατώματα

και αδυμαμίες, αλλά ο Θεός είναι Θεός και μας

βλέπει όπως Εκείνος γνωρίζει πως θα είμαστε,

πώς μπορούμε να γίνουμε.

Μας βλέπει όπως θα είμαστε στο τέλος, ενώ εμείς

ακόμη διανύουμε την πορεία μας.

Βλέπει το τέλος από την αρχή και δεν ταράττεται

για ότι μας συμβαίνει στο μεταξύ.

Δεν ευαρεστείται με την αμαρτία μας και την κακή

μας συμπεριφορά, αλλά δεν θα μας εγκατλείψει

και πάντα θα μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε

μπροστά.

Ο Θεός πιστεύει σε εσένα!