Μην Συμβουλεύεσαι Σάρκα και Αίμα.

2016-11-16 17:40
 

 

"Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί....

και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός." (Γεν.22:3)

Ο Θεός λέει "πάρε τώρα" οχι αργότερα. Είναι απίστευτο

το πως εμείς επιχειρηματολογούμε! Γνωρίζουμε πως κάτι

είναι σωστό αλλά προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες

για να γίνετε με τον δικό μας τρόπο και στον δικό μας χρόνο.

Εαν θέλουμε να ανεβούμε στο επίπεδο που ο Θεός

αποκαλύπτει, δεν μπορεί να γίνει "αργότερα, με τον δικό

μας τρόπο" - πρέπει να γίνει στο χρονισμό του Θεού και με

τον τρόπο του Θεού.


 

Η θαυμαστή απλότητα της υπακοής του Αβράαμ που όταν του

μίλησε ο Θεός δεν "συμβουλεύτηκε σάρκα και αίμα"(Γαλ.1:16)

Πρόσεχε όταν θέλεις να "συμβουλευτείς σάρκα και αίμα", της

σκέψεις σου, την γνώμη σου, της ιδέες σου, ή και της αντιλήψεις

σου - οτιδήποτε δεν είναι βασισμένο στην προσωπική σου

σχέση με τον Θεό. Όλα αυτά είναι πράγματα που ανταγωνίζονται

εμποδίζοντας την υπακοή μας στον Θεό.

Ο Αβράαμ δεν επέλεξε ποιά θα ήταν η θυσία. Φυλάξου από

αυτόπροαίρετες υπηρεσίες για τον Θεό. Η αυτοθυσία μπορεί να

γίνει ασθένεια βλάπτοντας την υπηρεσία σου για τον Θεό. Αν ο

Θεός έχει κάνει το ποτήριο σου γλυκό , πιές το με χάρη. Κι'αν σου

έχει δοθεί ποτήριο πικρό, πιές το σε κοινωνία με Αυτόν. Εαν το

θέλημα του Θεού σημαίνει να περάσεις δυσκολία, απλά πέρασε το.

Αλλά μην αποφασίσεις εσύ από μόνος σου τον τόπο του μαρτυρίου

σου, λέγοντας "θα πάω εκεί μα όχι παραπέρα."

Ο Θεός επέλεξε την δοκιμασία αυτή του Αβράαμ και ο Αβράαμ

ούτε καθυστέρησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε αλλά απλά υπάκουσε.

Εάν δεν ζούμε σε επαφή με τον Θεό είναι εύκολο να κατηγορήσουμε

παλιές καταστάσεις ή και τον ίδιο τον Θεό για αυτά που περνάμε.

Πρέπει πρώτα να περάσουμε την δοκιμασία προτού να έχουμε το

δικαίωμα να βγάλουμε ετυμηγορία, γιατί περνώντας την δοκιμασία

γνωρίζουμε τον Θεό καλύτερα.

Ο Θεός εργάζεται μέσα μας για να επιτύχει τους υψηλότερους Του

στόχους, εωσού ο σκοπός και ο στόχος Του με τον δικό μας σκοπό

και στόχο, γίνουν ένα.