Μία Ημέρα Κάθε Φορά.

2016-02-02 15:01

"Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω

ελπίζει, η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου,

ο υψηλός πυργός μου και η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου,

εσύ εσωσάς με εκ της αδικίας." (Β'Σαμ.22:3)


 

Η δοκιμασίες καμιά φορά έρχονται σαν αμαξοστοιχία -

το ένα βαγόνι μετά το άλλο - αλλά στο τέλος περνάει

και το τελευταίο βαγόνι.

 

Όταν τα προβλήματα φαίνονται ατελείωτα υπενθύμιζε

στον εαυτό σου, "Κι' αυτό θα περάσει." Αντιμετώπιζε

μία δοκιμασία τη φορά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος

εωσού κάθε σειρά εκδήλωσης του, τελειώσει.

Ο Θεός θα σου δώσει νεο χρίσμα καθημερινά για να

χειρίζεσαι το κάθε τί που έρχετε στην ζωή σου.

Κάθε φορά που υπομένεις μια δύσκολη ημέρα, η επόμενη

θα είναι μια νέα αρχή.

 

Γι' αυτό προσπάθησε να απολαμβάνεις και της δύσκολες

ημέρες διότι η εύνοια του Θεού είναι για όλη σου την

ζωή.

 

"Την εσπέρα μπορει να συγκατοικήσει κλαυθμός

αλλά το πρωί έρχεται αγαλλίασις." (Ψαλμ.30:5)